Klik hier.

Subsidies & BDH Consultants

BDH Consultants is al sedert jaren een erkend adviseur (VIZO, de adviescheques, BEA, …).
Op heden zijn wij tevens erkend voor KMO-Portefeuille, Vormelek, Educam, confederatie bouw, bouwunie en andere beroepsorganisaties.
Door deze erkenning kunnen onze klanten genieten van subsidies en/of opleidingspremies.
Echter een eerlijke en optimale samenwerking, daar willen we garant voor staan, neem daarom even de tijd om verder te lezen!

KMO-PORTEFEUILLE

De KMO-portefeuille biedt KMO’s de gelegenheid advies en opleiding in te winnen met een ondersteuning van 50% subsidie.

BDH consultants is erkend in deze 2 peilers:
Pijler opleiding: DV.O105776
Pijler advies: DV.A100260

Op de website van KMO portefeuille kan u nagaan of uw project aanvaardbaar is volgens de regels van de KMO-portefeuille en of uw bedrijf in aanmerking komt voor het indienen van een subsidieaanvraag. Het is aangewezen steeds de website van KMO-portefeuille te raadplegen vooraleer u een aanvraag indient omdat er steeds wijzigingen m.b.t. de subsidieregelgeving kunnen zijn.
Verder kan u voor het nalezen van meer info terecht via de website van Agentschap Ondernemen

AANDACHT, wij benadrukken specifiek

Peiler advies

Trajecten tot het behalen van een VCA*/** / ISO9001 / ISO14001 / EN-1090 … kortom allerhande managementsystemen komen NIET in aanmerking voor KMO Portefeuille.
Wettelijke adviezen komen tevens NIET in aanmerking voor KMO Portefeuille.
Uitvoeren van milieuco├Ârdinatie, aanvraag van o.a. milieuvergunning, allerhande erkenningen komen NIET in aanmerking voor KMO Portefeuille.

Peiler opleiding

BTW en voorschotfacturen kunnen NIET betaald worden met de kmo-portefeuille.
Niet subsidiabele kosten dienen rechtstreeks aan BDH Consultants betaald te worden.