Lees meer over onze maatregelen betreffende corona.
Klik hier.

Diensten Cat Consulting

Veiligheid

 • VCA / OHSAS 18001 / EN-1090 systeem
 • Veiligheidsdoorlichting/interne veiligheidsaudit
 • Advies machinerichtlijn
 • Advies brandveiligheid en uitwerken brandpreventiedossier
 • Noodplanning en begeleiden van noodoefening(en)
 • Crisismanagement
 • Invullen jaarverslag Fodwaso
 • Opstellen en geven van toolboxmeetings
 • Opstellen en updates van:
  > beleidsverklaring
  > actieplannen
  > risicoanalyses
  > taakrisicoanalyses
  > last minute risicoanalyses
  > explosieveiligheidsdossier
  > onthaalbrochure
  > veiligheid- en gezondheidsplan
  > veiligheidsprocedures en –instructies
  > checklists arbeidsmiddelen
  > werkpostanalyses en werkplekinspecties
  > inventaris gevaarlijke producten
  > conversietabel gevaarlijke producten (GHS/CLP)
  > afspraken werken met derden
  > aankoopprocedure

 

Kwaliteit

 • ISO9001 / EN-1090 Systeem
 • Kwaliteitsborgingssystemen
 • Kwaliteitsdoorlichting/interne kwaliteitsaudit
 • Advies verbetering processen, monitoring en meting, …
 • Uitwerken flowcharts
 • Opstellen kwaliteitsdocumenten
 • Opstellen werkinstructies
 • Begeleiden en rapportage van managementreviews

Milieu

 • ISO14001 / OHSAS 18001 / EMAS
 • Aanvraag milieuvergunningsdossiers
 • Milieucoördinatie A & B
 • Algemeen milieuadvies
 • Milieudoorlichting / interne milieuaudit
 • Begeleiding m.b.t. aanvragen van erkenningen
 • Begeleiding kwaliteitsborgingssysteem volgens Vlarema
 • Begeleiding erkende depollutiecentra
 • Advies m.b.t. afvalbeheer, water, lucht, bodem …
 • Advies m.b.t. afvaltransport
 • Advies m.b.t. Gevaarlijke producten
 • Invullen en indienen van milieuadministratie (Integraal milieujaarverslag, VMM-aangiften, …)
 • Begeleiden en rapportage van managementreviews
 • Opstellen milieuformulieren / instructies

EN-1090

 • Opstellen EN-1090 en FPC-handboek
 • Opstellen EN-1090 formulieren
 • Opstellen EN-1090 werkinstructies

Opleidingen

 • Safety administrator
 • Quality administrator
 • Milieufunctionaris
 • FPC-administrator
 • Risicobeheersing bij werkzaamheden in uw bedrijf
 • Interne auditor veiligheid – milieu – kwaliteit
 • Workshops (o.a. noodplanning, werken met derden, peterschap)

Wat de “Opleidingen” betreft, kunnen deze zowel bij u “in company “ als bij ons op kantoor plaatsvinden. Ons kantoor bevindt zich in De Panne, maar onze uitvalsbasis strekt zich uit tot Gent en omstreken gezien ons werkterrein zich vooral in Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant situeert.

Advies

Uw werkomgeving inspireert ons! Daarom is het een bewuste keuze van Cat Consulting om ons werk aangaande consultancy & advies zoveel mogelijk bij u ter plaatse te verrichten. Wij geloven niet in advies op afstand gezien deze materie een maataanpak vereist en wij absolute transparantie aangaande onze prestaties en tarieven beogen.